Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowo-przyrodniczego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu: „Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowo-przyrodniczego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej”.

Cel projektu: Projekt polega na podniesieniu konkurencyjności Gminy Toszek wśród pozostałych gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania oraz na tle ościennych województw. Pierwszym krokiem jest zamontowanie czterech gminnych witaczy zlokalizowanych przy wjeździe do Gminy Toszek od strony ościennych gmin/powiatów. Drugim krokiem jest wytyczenie i wyeksponowanie szlaku historyczno-zabytkowo-przyrodniczego Gminy Toszek. Szlakiem objętych zostanie 26 ważnych dla historii gminy zabytków i miejsc, które stanowią spuściznę i historię regionu, związane są z dziejami historii i kultury ziemi toszeckiej. Trzecim punktem zbliżającym do osiągnięcia celu jest wydanie publikacji katalogowej, w której zebrane zostaną wszystkie zabytki ścieżki historyczno-zabytkowej oraz walory przyrodnicze okraszone bogatą szatą zdjęciową.

Wartość wnioskowanego projektu:  50.000,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 31.815,00 zł

Kwota i źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Etap realizacji: projekt w trakcie oceny

Wersja XML