Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja dachu Domu Dolnego z pierwszej połowy XIX wieku, klasycystycznego położonego w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 23

logo_mkidn_6490.jpeg

Tytuł projektu: „Modernizacja dachu Domu Dolnego z pierwszej połowy XIX wieku, klasycystycznego położonego w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 23”

Cel projektu: Celem przedmiotowego zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie robót budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich polegających na wzmocnieniu oraz częściowej wymianie więźby dachowej oraz wymianie pokrycia dachowego
i przemurowaniu kominów w części dachowej na budynku w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 23. Realizacja założonego celu pozwoli na zabezpieczenie i zachowanie cennego zabytku będącego jednym z elementów tzw. Dworu Dolnego, który znajduje się w strefie konserwatorskiej „A” bezpośrednio powiązanego z toszeckim zamkiem oraz dworem. Budynek znajduje się w pobliżu parku o charakterze krajobrazowym. Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli zachować materialne dziedzictwo kulturowe i lokalne, które dla mieszkańców Toszka pełni role nośnika historii i tradycji, pozwoli zabezpieczyć, zachować i utrwalić substancje zabytku oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu pozostając integralną, pełnoprawną częścią czasów obecnych i przyszłych.

Wartość wnioskowanego projektu:  427.426,26 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 213.713,13 zł

Kwota i źródło dofinansowania: Ministerstwo kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Etap realizacji: projekt w trakcie oceny

Wersja XML