Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych

Burmistrz Toszka podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych. Przedmiotowe nieruchomości położone są w Toszku w rejonie ul. Wielowiejskiej i stanowią działki oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów i budynków numerami: 317/82 i 318/82. Dojazd do przedmiotowych nieruchomości odbywa się od ul. ks. Johannesa Chrząszcza. Niniejsze wykazy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 7 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.

PDFWykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Toszku w rejonie ul. Wielowiejskiej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 317/82, stanowiącej własność Gminy Toszek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. (714,15KB)

PDFWykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Toszku w rejonie ul. Wielowiejskiej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 318/82, stanowiącej własność Gminy Toszek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (711,80KB)

Wersja XML