• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dary mieszkańców naszej Gminy dotarły do potrzebujących w Olewsku

Kilkadziesiąt różnego rodzaju, rozmiaru i różnej zawartości paczek przekazali mieszkańcy Toszka i całej Gminy dla potrzebujących w Olewsku. Dary trafiły do rodzin objętych wsparciem tamtejszej opieki społecznej, w szczególności do najuboższych oraz do matek samotnie wychowujących dzieci. Wiele z tych paczek miałem okazję wręczyć osobiście. Potwierdzam, że trafiły one do najbardziej potrzebujących rodzin, żyjących w ubóstwie. Tym bardziej niezwykle miłe były gesty wdzięczności obdarowanych matek czy dzieci. Każdemu starałem się przekazać, że te świąteczne podarunki są od przyjaciół z Toszka, z Polski, każdemu też przekazałem świąteczne życzenia - mówi Piotr Kunce.

Nasi partnerzy z Olewska sprawnie zorganizowali dystrybucję darów. Przygotowana była lista najbardziej potrzebujących rodzin. Każda z zaplanowanych do odwiedzenia rodzin otrzymała telefoniczną informację o spodziewanej wizycie z darami. Cała akcja przebiegła sprawnie. Wyrazy wdzięczności dla mieszkańców Toszka i całej Gminy przekazał też mer Olewska Oleg Omelczuk. To był już nie pierwszy i bardzo piękny gest naszej solidarności i życzliwości.

Wszystkim, którzy podjęli trud przygotowania paczek z darami, kupując odpowiednie produkty lub dzieląc się tym, co posiadają, serdecznie dziękujemy! Niech dokumentacja zdjęciowa, którą publikujemy, będzie dla darczyńców ilustracją radości, jaką sprawiły Wasze dary w Olewsku. Za wsparcie i nagłośnienie tej szlachetnej inicjatywy dziękujemy także Księżom Proboszczom parafii na terenie naszej Gminy: w Toszku, Kotulinie, Paczynie i Sierotach (Pniów). Wszystkim darczyńcom i sojusznikom, którzy w jakikolwiek sposób wsparli to dzieło - dziękujemy!

Jednocześnie informujemy, że podczas tej krótkiej wizyty w Olewsku podjęliśmy udane rozmowy na temat zbudowania współpracy między młodzieżą szkolną z Toszka i Olewska. Opracowaliśmy propozycje działań edukacyjno - kulturalnych, które spotkały się z aprobatą partnerów ukraińskich. Dla projektu ubiegać się będziemy o dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury. Jego specyfika pozwoli - przy niewielkich zmianach - zrealizować zaplanowane zadania także w przypadku braku dofinansowania. O szczegółach tego przedsięwzięcia, które zaplanowaliśmy na jesień bieżącego roku, będziemy informować.

 

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel. 32 237-80-00
fax 32 233-41-41
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9055858
w tym miesiącu: 92719
dzisiaj: 4784