Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie podsumowujące prace nad dokumentem “Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023”

Brak opisu obrazka

Spotkania z mieszkańcami, konsultacje, zbieranie informacji, przeprowadzenie ankiety, opracowanie niezbędnych analiz, zebranie wniosków i materiałów w całość – ten proces pracy nad dokumentem Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023 dobiegł końca. Powstał dokument, który poddany został konsultacjom społecznym. W dniu 19 kwietnia (środa) o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Toszku odbędzie się spotkanie podsumowujące prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Toszek.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane niniejszą tematyką.
Wersja XML