Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

PDFOferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: “Ocalić od zapomnienia-uroczystość upamiętniająca ofiary obozu NKWD w Toszku” ”, złożonej przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego , ul. Wczasowa 3, 47-400 Racibórz – DFK Toszek (846,06KB)

Wersja XML