Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dopłaty bezpośrednie - wsparcie dla rolników

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem graficznym, składa się w terminie do dnia 15 maja br. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Wniosek i załączniki do wniosku (z wyjątkiem materiałów graficznych) składane przez wnioskodawcę uznaje się za złożone, jeżeli są podpisane z podaniem imienia i nazwiska.

 

Harmonogram dyżurów w punktach konsultacyjnych dla rolników

 

Gmina

Nazwisko, imię

Adres punktu konsultacyjnego

Dzień tygodnia

Godzina

Gliwice

Cały zespół wymiennie

Biuro PZDR Gliwice

ul. Zygmunta Starego 17

pok. 220

Poniedziałek – czwartek

 

piątek

 

8.00-15.00

 

8.00-13.00

Pyskowice

Cały zespół wymiennie

Pyskowice, ul. Kopernika 2

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

poniedziałek-piątek

 

8.00-20.00

Brak opisu obrazka

Wersja XML