Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Festiwal Małych Form Scenicznych

Przedszkola i szkolne oddziały przedszkolne z Toszka, Pniowa, Wielowsi, Chechła i Pyskowic wzięły udział w XI przedszkolnym Festiwalu Małych Form Scenicznych, zorganizowanym przez toszeckie przedszkole. Każdego roku  staramy się zaproponować inną myśl przewodnią festiwalu. Jestem przekonana, że nie zabraknie nam pomysłów, aby kontynuować ten festiwal także w przyszłych latach - powiedziała dyrektor Grażyna Myszak, główna organizatorka przedsięwzięcia.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Występy młodych artystów oceniało jury w składzie Krystian Kiełbasa (przewodniczący), Agnieszka Szalińska, Dominika Witkowska, Sylwia Cebula. Inscenizacje były pomysłowo przygotowane, na uznanie zasługuje praca wychowawców oraz rodziców, którą widać było nie tylko w strojach, ale także w starannych recytacjach. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast regulaminowe miejsca jury przyznało kolejno przedszkolom w Wielowsi (I miejsce), Toszku (II miejsce) i w Pniowie (III miejsce).

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Tegoroczny festiwal odbył się pod patronatem Burmistrza Toszka Grzegorza Kupczyka, Starosty Powiatu Gliwickiego Waldemara Dombka oraz Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Krystiana Kiełbasy.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML