Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt „Rozwój regionalnych usług rehabilitacyjnych służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia krokiem do deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.”

Pacjenci, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w programie, będą odbywać bezpłatną 3-miesięczną rehabilitację za pomocą jednego z nowoczesnych urządzeń do neurorredukacji chodu: egzoszkieletu EKSO GT (http://www.fizjofit.pl/egzoszkielet.html) lub G-EO System (http://www.fizjofit.pl/g-eo-system.html). Pacjentom, którzy wyrażą taką potrzebę, zostanie zapewniony, również bezpłatnie, transport na miejsce rehabilitacji i z powrotem. Szczegóły dotyczące wymagań znajdują się na stronie: http://drogadosprawnosci.pl/rekrutacja/

Brak opisu obrazka

31 maja br. odbędzie się wykład inaugurujący start projektu. Omówione zostaną wtedy szczegóły dotyczące rekrutacji, przebiegu rehabilitacji oraz na czym polega terapia za pomocą urządzeń do neuroredukacji chodu. Wykład odbędzie się w Centrum Fizjoterapii Fizjofit przy ul. Szparagowej 19 w Gliwicach, który jest partnerem projektu. Udział w wykładzie jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczne jest zgłoszenie udziału pod nr tel: 698-609-920, mailowo: fizjofit@fizjofit.pl lub osobiście w rejestracji Centrum Fizjoterapii Fizjofit.

Brak opisu obrazka

Wersja XML