Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzanie oświatą w samorządach

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Samorządowcy – Piotr Kunce, zastępca Burmistrza Toszka i Agnieszka Szalińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek wzięli już udział w szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Ważnym elementem szkoleń jest integracja środowiska samorządowego, promowanie standardów projakościowego zarządzania oświatą, stymulowanie współpracy i wymiany doświadczeń między samorządami, organizacja warunków umożliwiających wzajemne uczenie się samorządowców oraz wykorzystywanie samorządowych przykładów dobrych praktyk.

Rezultatem działań projektowych ma być m.in.: opracowanie 6 programów szkoleniowych i doradczych wraz z obudową metodyczną dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły/placówki, uruchomienie Grup Wymiany Doświadczeń dla przedstawicieli JST (sieci współpracy), grupa gmin wiejskich, grupa gmin miejskich i grupa powiatowa, objęcie wsparciem, w ramach pilotażu programów szkoleń, 30 jednostek samorządu terytorialnego (szkolenie i doradztwo w procesie tworzenia lokalnych planów podnoszenia jakości usług edukacyjnych), oraz uruchomienie i moderowanie forum dla przedstawicieli JST oraz uruchomienie Wirtualnego Inkubatora Innowacji Edukacyjnych.

Warto nadmienić, że w wyniku krajowego naboru do pilotażu z województwa śląskiego zakwalifikowało się 7 samorządów tj.: Miasto i Gmina Skoczów, Miasto i Gmina Pszczyna, Miasto Żory, Miasto Zawiercie, Gmina Miedźna, Miasto Wojkowice oraz Miasto i Gmina Toszek.

Agnieszka Szalińska                     

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Zapraszamy do zapoznania się z galerią
 
Wersja XML