Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych. Przedmiotowe nieruchomości położone są w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa Chrząszcza i stanowią działki oznaczone zgodnie z ewidencją gruntów i budynków numerami: 321/82, 322/82, 323/82, 324/82, 325/82, 326/82, 327/82 oraz 328/82. Dojazd do przedmiotowych nieruchomości odbywa się od ul. ks. Johannesa Chrząszcza.

PDFSprostowanie wykazu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa Chrząszcza, oznaczonych ewidencyjnie numerami 321/82, 322/82, 323/82, 324/82, 325/82, 326/82, 327/82 oraz 328/82, stanowiących własność Gminy Toszek, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych; poprzez podanie właściwych cen nieruchomości

Wersja XML