Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mieszkańcy zgłosili pomysły w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego!

Zgłoszonych zostało 14 projektów, w tym 7 o charakterze inwestycyjnym i 7 przedsięwzięć społecznych. Drogą elektroniczną zgłoszono jedynie 4 projekty, pozostałe trafiły do urzędu w formie papierowej. Najwcześniej złożone wnioski trafiły do nas 4 sierpnia. Żelazne nerwy mieli natomiast autorzy aplikacji, który wpłynęła jako ostatnia - elektronicznie, 7 sierpnia o godz. 23:06. Łączna wartość wszystkich zgłoszonych pomysłów to 292.046.41 PLN. Do pracy nad wnioskami przystąpili już urzędnicy odpowiedzialni za ich formalną, prawno - finansową i merytoryczną weryfikację.

Przystępujemy niezwłocznie do weryfikacji złożonych wniosków, która polega na przygotowaniu zgłoszonych przedsięwzięć do ich realizacji przy pomocy środków publicznych. Tam, gdzie będzie to niezbędne, będziemy się kontaktować i wyjaśniać ewentualne wątpliwości. Wartość złożonych aplikacji wskazuje, że pomysł ten spotkał się z zainteresowaniem mieszkańców, co bardzo mnie cieszy, bo nikt nie ma lepszych pomysłów na doskonalenie swojego otoczenia, niż sami zainteresowani - powiedział Burmistrz Grzegorz Kupczyk.

Wszystkich projektodawców prosimy o bieżące sprawdzanie poczty mailowej - pozostawienie naszej korespondencji bez odpowiedzi może, zgodnie z regulaminem, być powodem pozostawienia aplikacji bez dalszego biegu. O tym, które z przedsięwzięć mają zostać skierowane do realizacji, zadecydują mieszkańcy Toszka w głosowaniu. Ostateczną decyzję podejmą nasi Radni podczas zatwierdzania Budżetu Gminy na rok 2018.

 

Wersja XML