Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: “ Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku”

W dniach od 11-25 sierpnia 2017 r. GUS  przeprowadza badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: “ Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku”.
 
Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 11-16 sierpnia 2017 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach  17-25 sierpnia 2017 r.
Badanie ma charakter obowiązkowy.
Potwierdzenie tożsamości ankietera na terenie województwa śląskiego:  32 77 91 291 lub 695 255 244
 
Wersja XML