Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy rok szkolny

Corocznie na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Gminie Toszek wybierana jest inna placówka oświatowa. W tym roku uroczysta inauguracja odbyła się w Kotulinie. Licznie zebrane grono uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości dziś o godzinie 11:00 rozpoczęło nowy rok szkolny 2017/2018 mszą w kotulińskim kościele. Po części duchowej grono zebranych przeniosło się do hali sportowej przy Szkole Podstawowej, by uczestniczyć w akademii rozpoczynającej naukę w nowym roku szkolnym. Wśród zaproszonych gości byli p. Krystian Kiełbasa - Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Grzegorz Kupczyk - Burmistrz Toszka, Krzysztof Klonek – przewodniczący Rady Gminy, toszeccy samorządowcy, Zofia Brzezińska – prezes oddziału ZNP w Toszku, Agnieszka Szalińska – dyrektor CUW, Artur Czok - dyrektor toszeckiego Zamku, Arkadiusz Łuków – kierownik OPS, Proboszcz kotulińskiej parafii, dyrektorzy toszeckich placówek oświatowych,  przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele i uczniowie kotulińskiej placówki.

Pragnę wszystkim Państwu złożyć podziękowanie za zaangażowanie i trud włożony we wprowadzone w placówkach zmiany, by nowa reforma mogła być wprowadzona – słowa te skierował burmistrz Kupczyk do wszystkich zebranych. W swoich życzeniach skierowanych do dzieci burmistrz życzył, by wzrastały one w mądrości i wiedzy, by dobrze rozwijały swoje zainteresowania i pasje. Nauczycielom zaś życzył, aby każdego dnia czerpali satysfakcję i zadowolenie z pracy.

To już 71 rozpoczęcie roku szkolnego w Kotulińskiej Szkole Podstawowej, do której sam uczęszczałem – tymi słowami powitał gości Krystian Kiełbasa - Radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Życzył wszystkim między innymi, by po roku od wprowadzenia nowej reformy oświaty można było powiedzieć, że jest ona reformą udaną.

Podczas uroczystości Dyrektor Szkoły w Kotulinie wręczyła akty mianowania nauczycielom, którzy osiągnęli wyższy stopień awansu zawodowego. A w swoim przemówieniu zacytowała słowa Janusza Korczaka: „Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało”.

Po oficjalnych przemówieniach zebrani mieli możliwość obejrzeć „Szkolne TV” - przygotowaną przez uczniów inscenizację, która została nagrodzona gromkimi brawami.

Jednak najważniejszą część stanowiło przyjęcie w szeregi szkoły 17 pierwszoklasistów, którzy przez wychowawcę obdarowani zostali olbrzymimi rogami obfitości.

 

 

Wersja XML