Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe legitymacje dla osób niepełnosprawnych!

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia w szczególności do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, komunikacji miejskiej, czy zniżek w zakresie działalności sportowej, kulturalnej i turystycznych świadczonych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Dodatkowo od dnia 1 września 2017 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej, które określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. po 1541).

Legitymacja osoby niepełnosprawnej według nowego wzoru wykonana jest
z takiego materiału (poliwęglan) i w takim rozmiarze, jak dowód osobisty.
Na awersie legitymacji znajdą się:

Rewers legitymacji zawiera:


Legitymacje są wystawiane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Resort podkreślił, że legitymacje wystawione przed 1 września br. zachowają ważność na czas w nich określony. Nie trzeba też wymieniać legitymacji wydanych na stałe, te bowiem zachowują ważność bezterminowo. Natomiast za wydanie duplikatu legitymacji od 1 sierpnia pobierana jest opłata w wysokości 15,00 zł.
Szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,wazne-informacje-dotyczace-legitymacji-osoby-niepelnosprawnej

Wersja XML