Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Toszek

Ćwiczenia gminne odbyły się  7 października 2017 r w Paczynie, miały na celu sprawdzenie stopnia przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w sytuacji zagrożenia wywołanego pożarem w  budynku wielorodzinnym w miejscowości Paczyna przy ulicy Wiejskiej oraz ocenę skuteczności podejmowania działań  ratowniczo-gaśniczych, ewakuacji i udzielania pomocy medycznej.

W symulacji akcji ratowniczo-gaśniczych udział wzięli: kierujący całością działań - Komendant gminnego Zarządu OSP - Ireneusz Giemza, członkowie jednostek OSP: Wilkowiczki, Pniów, Kotulin, Toszek, Ciochowice oraz Zastępca Burmistrza Toszka – Piotr Kunce i pracownicy Referatu Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miejskiego w Toszku.  Nadmienić należy również, iż zmaganiom starszych kolegów z uwagą przyglądała się młoda kadra Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Samuel Żołnowski, Jakub Olbrich, Kamil Klaka, Grzegorz Kulik oraz Mariusz Pietrzyk. Mamy cichą nadzieję, że w niedługim czasie zasilą szeregi Naszych jednostek OSP, jako ich pełnoprawni członkowie.

Przeprowadzenie tego typu działań umożliwia doskonalenie współpracy jednostek OSP, a także pozyskiwanie nowych, niezbędnych doświadczeń, które będą mogli wykorzystywać w działaniach, gdy przyjdzie realne zagrożenia dla mieszkańców gminy.

 

 

Wersja XML