Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przegląd twórczości seniorów w Powiecie Gliwickim

Impreza ma charakter przeglądu różnorodnej twórczości artystycznej seniorów z terenu powiatu gliwickiego. Mogą w niej wziąć udział nieprofesjonalni twórcy indywidualni oraz grupy twórców reprezentujący kluby seniora, związki i stowarzyszenia emerytów i rencistów, oddziały Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, uniwersytety trzeciego wieku, koła gospodyń wiejskich itd. W przeglądzie może brać udział do 20 osób z każdej gminy naszego powiatu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy!

PDFPrzegląd Twórczości seniorów - Regulamin (199,00KB)

PDFKarta uczestnictwa (129,61KB)

Wersja XML