Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek

W związku z prowadzoną akcją profilaktyczną „Zakup kontrolowany” oraz prowadzonym audytem w punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sprzedaż detaliczna – sklepy) położonych na terenie Gminy Toszek, Burmistrz Toszka zaprasza wszystkich przedsiębiorców (właścicieli punktów sprzedaży alkoholu) oraz ich pracowników na całkowicie bezpłatne szkolenie.

 Szkolenie ma na celu przedstawienie wszystkich warunków korzystania
z posiadanych zezwoleń, w tym zasad prawidłowego wypełniania oświadczeń
o wysokości sprzedaży alkoholu, uświadomienie o konsekwencjach związanych
z nieterminowym wnoszeniem opłat rat naliczanych za korzystanie z zezwoleń, udzielenie sprzedawcom praktycznych porad z uwzględnieniem aspektów prawnych.

Dodatkowo przedstawiciel każdego punktu sprzedaży otrzyma pakiet materiałów profilaktycznych, zawierających plakaty i ulotki.

Szkolenie odbędzie się dnia 30 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 15:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Toszku (II piętro).

Wersja XML