Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fotowoltaika - inwestycja w oszczędności!

 

Coraz szersze stają się możliwości dofinansowania przedsięwzięć ekologicznych ze środków unijnych. Nie ma na razie możliwości dofinansowania wymiany kotłów grzewczych, co byłoby szczególnie potrzebne, ale przedstawiciele urzędu marszałkowskiego poinformowali ostatnio, że nad taką możliwością w tej chwili pracują. Póki co, istnieje możliwość poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych. Co daje montaż ogniw fotowoltaicznych? Pozwalają one lepiej zbilansować gospodarkę energetyczną naszych gospodarstw. Dzięki ogniwom, zamiast kupować cały potrzebny prąd od dostawcy, można go w duże mierze pozyskać z ogniw fotowoltaicznych. Rezultat dla budżetu domowego jest taki, że radykalnemu zmniejszeniu ulegają opłaty za energię elektryczną.

Ogólne założenia dofinansowania, o które chcemy się ubiegać, są następujące:

Aby szerzej przybliżyć zainteresowanym mieszkańcom warunki techniczne i możliwości wynikające z montażu ogniw fotowoltaicznych, zorganizujemy cztery spotkania informacyjne z udziałem przedstawicieli urzędu oraz specjalistów z zakresu energetyki. W czasie spotkań można będzie pobrać wymagane ankiety, a także uzyskać odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące inwestycji. Spotkania odbędą się wg następującego harmonogramu:

Poniedziałek, 4 grudnia, godz. 17:00 - w Toszku, Sala Peterswaldska (Zamek)

Poniedziałek, 4 grudnia, godz. 19:00 - w Pniowie, świetlica wiejska

Wtorek, 5 grudnia, godz. 17:00 w Kotulinie, budynek OSP

Wtorek, 5 grudnia, godz. 19:00 w Paczynie, świetlica wiejska

Na ewentualne pytania mieszkańców związane z inwestycją oraz z wypełnieniem ankiety, odpowiadać też będą w godzinach pracy pracownicy Urzędu Miejskiego w Toszku, osobiście (pokój 23 i 24) lub telefonicznie:

Inspektor ds. inwestycji, pan Grzegorz Pyka, tel. 32 237-80-31

Kierownik Referatu Inwestycji, pan Bernard Cebula, tel. 32 237-80-32

PDFAnkieta dla mieszkańców

 

Grafika: twojaenergia.pl

 

Wersja XML