Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcja „zakup kontrolowany” zakończona

W ramach przeprowadzonej w dniu 30 listopada 2017 r. akcji profilaktycznej „Zakup kontrolowany” oraz audytu w punktach sprzedaży napojów alkoholowych położonych na terenie Gminy Toszek, sklepy z alkoholem odwiedzał „tajemniczy klient” (osoba pełnoletnia, ale młodo wyglądająca oraz osoba nieletnia), mający na celu weryfikację oznakowania punktów sprzedaży, w szczególności poprzez posiadanie tabliczek informacyjnych o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim oraz jego szkodliwości, a także obserwacja faktycznego zachowania się sprzedawców w kontakcie z osobą niepełnoletnią.

Wyniki przeprowadzonego audytu są jednoznaczne - na 21 „skontrolowanych” sklepów:

Następnie o godzinie 15:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Toszku odbyło się bezpłatne szkolenie skierowane dla wszystkich chętnych przedsiębiorców (właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych) oraz ich pracowników (sprzedawców).

Celem szkolenia było w szczególności:

Wersja XML