Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„MASZ WPŁYW – WYBIERZ MARZENIA NIE RYZYKO”

Brak opisu obrazka

Mając na uwadze dobro mieszkańców Gminy Toszek oraz wyniki przeprowadzonego w listopadzie br.  audytu w punktach sprzedaży napojów alkoholowych Burmistrz Toszka zgłosił naszą gminę do uczestnictwa w kampanii edukacyjno-informacyjnej „MASZ WPŁYW – WYBIERZ MARZENIA NIE RYZYKO”, finansowanej ze środków Narodowego Programu Zdrowia, organizowanej przez Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie we współpracy z Państwową Agencją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

Kampania na temat zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18. roku życia adresowana jest do wszystkich sprzedawców napojów alkoholowych Kluczowym elementem kampanii jest dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych do możliwie największej liczby punktów sprzedaży.

Dlatego też 6 grudnia 2017 r. oddelegowane przez Burmistrza Toszka osoby rozdysponowały materiały edukacyjne po sklepach znajdujących się na terenie miasta Toszek, w których prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych.

W związku z uczestnictwem w w/w kampanii edukacyjno-informacyjnej Gmina otrzymała 20 pakietów. Każdy z nich zawiera:

 

Właściciele punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepów) z miejscowości położonych na terenie Gminy Toszek (z wyjątkiem miasta Toszek), którzy nie otrzymali jeszcze w/w materiałów edukacyjnych, a są zainteresowani uczestnictwem w kampanii prosimy o skontaktowanie się w tej sprawie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Toszku merytorycznie odpowiedzialnymi za udział gminy w kampanii pod numerem telefonu (32) 237-80-17 lub 27 (Referat Organizacyjny).

 

 

 

Wersja XML