Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie na rok 2018 dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej

Zabudowa jednorodzinna

PDFHarmonogram odbioru odpadów zebranych selektywnie w 2018 r.

PDFHarmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w 2018 r.

Zabudowa wielorodzinna

PDFHarmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 r.

Wersja XML