Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Toszka spotkał się z dyrektorami

W siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek z inicjatywy dyrektor Centrum Agnieszki Szalińskiej zostało zorganizowane spotkanie noworoczne wszystkich dyrektorów i kierowników placówek gminy Toszek. Gościem honorowym był Burmistrz Toszka Pan Grzegorz Kupczyk, który podziękował obecnym za zeszłoroczną współpracę w dziedzinie opieki społecznej, kultury i szkolnictwa.

Podczas zebrania omówiono zasady współpracy na nowy 2018 rok, przedyskutowano nowości prawne i skoncentrowano się na sprawach księgowych oraz kadrowych. Podczas spotkania byli również obecni przedstawiciele usług informatycznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, gdyż od tego roku ww. usługi będą prowadzone dla wszystkich jednostek gminnych w ramach przeprowadzonego jednego zapytania ofertowego. Dyrektorzy i kierownicy omówili również proces wdrażania nowości związanych z dyrektywą unijną dot. danych osobowych, która będzie obowiązywać od maja 2018 r.

Wersja XML