Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyki i krajoznawstwa pod nazwą

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także turystyki i krajoznawstwa pod nazwą “ pn.: „„Nasza Mała Dzika Ojczyzna” wystawa fotograficzna prezentująca walory przyrodnicze ziemi toszeckiej”, złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej z siedzibą w Toszku przy ul. Gliwickiej 13.

Wersja XML