Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne nad projektem uchwały w sprawie podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku

PDFZarządzenie nr 0050.47.2018 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku

PDFProjekt uchwały w sprawie podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku

DOCXFormularz zgłaszania uwag i propozycji rozwiązań do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze do Rady Miejskiej w Toszku - dla mieszkańców

DOCXFormularz zgłaszania opinii - dla organizacji pozarządowych

PDFOkręgi wyborcze - sołectwa Gminy Toszek

PDFOkręgi wyborcze - miasto Toszek

Wersja XML