Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia – załaduj ulgę na karcie ŚKUP!

Brak opisu obrazka

Od dnia 28 lutego 2018 r. istnieje możliwość kodowania 100% zniżki na kartach ŚKUPO dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Toszek oraz pozostałych gmin nie wchodzących w skład Metropolii.

Ulgi można kodować we wszystkich Punktach Obsługi Klienta na terenie MZKP w Tarnowskich Górach i KZK GOP .

Przypominamy, że najbliższy Punkt Obsługi Klienta znajduje się w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego 17. Proszę zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną dziecka.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami do 31 marca 2018 r. ważna legitymacja szkolna stanowi także dokument uprawniający zamieszkałe na terenie Gminy Toszek dzieci i młodzież  do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji publicznej trzech największych na Śląsku organizatorów transportu zbiorowego – MZKP w Tarnowskich Górach, KZK GOP oraz MZK Tychy. Ze względu na fakt, że od dnia 1 kwietnia 2018 r. legitymacja nie będzie wystarczającym dokumentem, należy bezwzględnie kodować zniżki na kartach ŚKUP

Wersja XML