Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy nieruchomości do oddania w użyczenie, będących własnością Gminy Toszek

PDFWykaz lokalu użytkowego położonego w Toszku przy ulicy Strzeleckiej 35 o powierzchni użytkowej 127,20 m² i udziale 0,423 części w zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Toszek oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 196/11, przeznaczonej do oddania w użyczenie, na czas nieoznaczony.
PDFWykaz nieruchomości położonej w Paczynce oznaczonej ewidencyjnie numerem 902/1 stanowiącej własność Gminy Toszek, przeznaczonej do oddania w użyczenie, na czas nieoznaczony.
 

Wersja XML