Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń, wystąpiła konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia.

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń, wystąpiła konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia.
Jednym z działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików. W  celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji dotyczących odnalezionych padłych dzików i ich szczątków ustala się następujące zasady:
1. Starostwa powiatowe oraz urzędy miast i gmin publikują, w tym na swoich stronach internetowych, informację o konieczności zgłaszania odnalezionych padłych dzików do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego (PCZK), działających na podstawie art. 18 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r., oraz udostępniają niezbędne dane kontaktowe.
2. Zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików przyjmowane są całodobowo przez PCZK.
3. Powiatowi lekarze weterynarii udostępniają PCZK dane kontaktowe do bezpośredniego przekazywania przedmiotowych informacji.
4. PCZK niezwłocznie przekazują informacje w powyższym zakresie do właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii.
5. Sposób dalszego postepowania z odnalezionymi padłymi dzikami określa powiatowy lekarz weterynarii.
6. Koszty za utylizację dzików padłych ( z wyłączeniem przypadków opisanych w pkt. 7 i 8) ponosi samorząd gminny.
7. Koszty za utylizację dzików padłych w obrębie pasa drogowego ponosi Zarządca Drogi.
8. Koszty za utylizację dzików na terenie lasów ponosi PG Lasy Państwowe.
 
Wersja XML