Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie wymiany pieców!

Po zorganizowaniu w ostatnim czasie czterech spotkań konsultacyjnych (w Toszku, Kotulinie, Paczynie i Pniowie) w czasie których szeroko zaprezentowane zostały warunki ubiegania się o dofinansowanie wymiany pieców, przechodzimy do etapu naboru wniosków naszych mieszkańców. Nabór trwał będzie od dziś (24 kwietnia) do 9 maja włącznie. Przed złożeniem deklaracji zalecamy zapoznanie się z „Regulaminem naboru zgłoszeń” wraz z załącznikami - całość dokumentów udostępniamy poniżej.

Ujmując zagadnienie w skrócie: dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych położonych na terenie naszej gminy. Z dofinansowania wyłączone są wymiany nowoczesnych pieców węglowych 5 klasy, kotłów gazowych, olejowych, zasilanych energią elektryczną czy zasilanych z sieci ciepłowniczej. Dofinansowaniu nie podlegają także kotły w budynkach nowo wybudowanych lub będących w trakcie budowy, a nie oddanych jeszcze do użytkowania, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła. Warunkiem zaakceptowania złożonej deklaracji jest niezaleganie z opłatami na rzecz gminy takimi jak podatek od nieruchomości, czynsze dzierżawne, opłata śmieciowa itp. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń, a także wyniki audytu energetycznego, który poprzedzi ostateczną decyzję o kwalifikacji danej nieruchomości do dofinansowania.

Koszty po stronie mieszkańców obejmują:

Łączna wysokości kosztów po stronie mieszkańców zasadniczo nie powinna przekroczyć 4 tyś zł w przypadku kotłów na biomasę lub 3 tyś zł w przypadku kotłów gazowych, jednak w poszczególnych przypadkach sumy te mogą być inne - szczegóły opisano w „Regulaminie naboru zgłoszeń”.

Co zrobić, aby zgłosić się do programu wymiany pieców?

 1. Uważnie zapoznać się z regulaminem i załącznikami
 2. Pobrać i wypełnić deklarację udziału w projekcie oraz niezbędne załączniki
 3. Pobrać, podpisać i opłacić umowę na przeprowadzenie audytu energetycznego
 4. Złożyć niezbędne dokumenty w Biurze Obsługi Interesanta UM w Toszku (parter) lub przesłać do naszego urzędu pocztą do dnia 9 maja (decyduje data wpływu do urzędu).

Dodatkowych informacji udziela pani Ewa Koprek z Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, pokój 16 (I piętro), tel. 32 237 80 18, e-mail: (w temacie wiadomości prosimy napisać „dofinansowanie wymiany pieców”).

 

PDFRegulamin

DOCXDeklaracja udziału w projekcie

DOCXAnkieta

DOCXOświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej

DOCXPełnomocnictwo

Wersja XML