Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Zabrzu jako partner wydarzenia zaprasza
do udziału w IV. Międzynarodowej Konferencji „MedTrends 2018 – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia”, w której wezmą udział czołowi eksperci, w szczególnościz dziedziny onkologii, neuro logii, kardiologii oraz genomiki. Konferencja ma przede wszystkim na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, medycyny, nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań telemedycznych miedzy przedstawicielami krajów europejskich. Konferencja będzie poświęcona głównie tematom wdrażania i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi e-Zdrowia, medycyny personalizowanej oraz e-edukacji.

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku formuła Forum MedTrends zakłada dwa intensywne dni naukowo-warsztatowe.

Konferencja odbędzie się:

  1. w dniu 23 maja 2018 r. (środa) – w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 (Śląskie Centrum Chorób Serca) – tematyka skupiać się będzie wokół najbardziej aktualnych, istotnych zagadnień związanych z implementacją i rozwojem szeroko pojętego zdrowia cyfrowego w Polsce;
  2. w dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) – w Zabrzu przy ul M Curie-Skłodowskiej 10c (śląski Park Technologii medycznych Kardio-Med. Silesia – dzień ten zadedykowany będzie tradycyjnie startupom w ochronie zdrowia. Prelekcje ekspertów, doświadczonych przedsiębiorców, interesujące warsztaty, case study – mamy nadzieję, że przygotowywany przez nas program także i w tym roku spotka się z Państwa zainteresowaniem, a spotkanie zaowocuje wieloma interesującymi pomysłami i nowatorskimi projektami.

 

Zapraszamy zatem do Zabrza do udziału w IV. Międzynarodowej Konferencji „MedTrends 2018 – Europejskim Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia”.

Zapisy: http://rejestracja.medtrends.pl

Więcej informacji na stronie internetowej: http://medtrends.pl/

Wersja XML