Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Możliwości dofinansowania dla biznesu

W atmosferze wielu pytań upłynęło spotkanie toszeckich przedsiębiorców z panem Piotrem Leksy - Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z Koszęcina oraz panią Agnieszką Neumann reprezentantem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rybniku. Prelegenci przedstawili możliwości ubiegania się o dofinansowanie działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w obecnej perspektywie finansowej. Najważniejsze to mieć dobry pomysł” jak poinformował dyrektor Leksy. Zapoznał z procedurą naboru oraz kryteriami wyboru projektów w zakresie zakładania działalności gospodarczej „PREMIA NA START” i kryteriami wyboru w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Wiadomo już, że w tym roku nabór wniosków w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został zamknięty. Lokalna Grupa Działania kolejny konkurs ogłosi w pierwszej połowie 2019 roku, odbędą się wówczas dwa nabory dla przedsiębiorców - w ramach projektów P.1.1.1 Rozwój przedsiębiorczości, gdzie dostępne środki wynoszą 1.000.000,00 oraz P.1.1.2 Premia na start 1.100.000,00.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Pani Agnieszka Neumann przedstawiła możliwości ubiegania się o wparcie dla osób fizycznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie szkoleniowe oraz wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach działań związanych z badaniami i rozwojem, innowacjami i e-biznesem. Poinformowała, że niebawem dostępne będzie również wparcie unijne w postaci pożyczek z niskim oprocentowaniem przeznaczonych dla przedsiębiorców, które mają umożliwić rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Obie instytucje świadczą pomoc i doradztwo zarówno osobiste, jak i telefoniczne. Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do kontaktu:

Lokalny Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
tel. 32 431 50 25, 32 423 70 32, e-mail:lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
tel. 34 373 52 95, e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML