Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miłośnicy zabytków w naszej gminie

Członkowie DTMZ biorą również czynny udział w pracach w terenie (czynach grupowych), np. na rzecz instytucji, organizacji, stowarzyszeń, właścicieli danych obiektów historycznych.

Tym razem, bazą wypadową był kemping przy restauracji „Ostoja” w miejscowości Kotulin Nakło. Pierwszego dnia wieczorem zainteresowani udali się na nocne fotografowanie zamku w Toszku oraz pałacu i kościoła w Kotulinie. W sobotę grupa odwiedziła pałac w Błotnicy Strzeleckiej, zamek, cmentarz NKWD oraz kirkut w Toszku, ludwisarnię Felczyńskich w Taciszowie, zespół parkowo pałacowy w Pławniowicach oraz pałac w Rudzińcu. Niedzielne zwiedzanie rozpoczęło porządkowanie oraz fotografowanie ruin pałacu Biskupów Wrocławskich w Ujeździe. Następnie grupa udała się do Kędzierzyna-Koźla. W Izbie Pamięci, prowadzonej przez Stowarzyszenie „BLECHHAMMER -1944", wysłuchano prelekcji poświęconej pamięci amerykańskich lotników 15 Armii Powietrznej z czasów II wojny światowej. Zakończeniem spotkania było zapalenie symbolicznego znicza na terenie filii obozu koncentracyjnego z Oświęcimia w Sławięcicach.

Spotkanie miało na celu również wzajemne poznanie się członków stowarzyszenia, wymianę doświadczeń oraz wspólne przyrządzanie posiłków. W menu zlotu tym razem królowała przepyszna zupa gulaszowa i dania jednogarnkowe przyrządzane na ognisku. Zgodnie z tradycją na niedzielne śniadanie przygotowano jajecznicę z prawie 170 jaj.

Uczestnicy zlotu byli zafascynowani naszą gminą i sąsiednimi terenami. Zapowiedzieli, że z pewnością niejednokrotnie powrócą. Miłym akcentem było przekazanie przez Urząd Miejski w Toszku, członkom grupy, publikacji dotyczących obozu NKWD w Toszku oraz Roczników Toszeckich.

Bernard Kasprzik

Brak opisu obrazka

(©Michał Świderski )

Wersja XML