Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej

Brak opisu obrazka

W ramach projektu zaplanowano utworzenie dodatkowego 20-osobowego oddziału przedszkolnego dla  30 dzieci w wieku 3-4 lat, który powstanie w Szkole Podstawowej im. I. Sendler w Toszku. Uzupełnieniem tych działań będzie rozszerzenie oferty dla dzieci przedszkolnych o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, tak by zaobserwowane indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci zostały zaspokojone poprzez specjalistyczną pomoc. Zaplanowane wsparcie obejmie 2 oddziały przedszkolne tj. utworzony w ramach niniejszego projektu oddział przedszkolny oraz już funkcjonujący oddział przedszkolny. Projekt przyczyni się również do podniesienia kompetencji zawodowych 2 nauczycielek w obszarze pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W wyniku zaplanowanych zadań w okresie trwania projektu, tj. od 01.07.2018 r. do 31.08.2019 r. zaplanowano do wydania 258 450,45 zł. Fundusze mają być przeznaczone m.in. na: adaptację i pełne doposażenie sali, w której utworzone zostaną nowe miejsca przedszkolne oraz wynagrodzenie kadry. Projekt zakłada również prowadzenie zajęć dla dzieci z potrzebami edukacyjnymi na podstawie diagnozy istniejących deficytów, w celu wyrównania ich szans edukacyjnych. Zajęcia specjalistyczne prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, z zastosowaniem adekwatnych materiałów diagnostycznych i dydaktycznych. Zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne, sprzęt i zabawki uwzględniają potrzeby dzieci z różnorodnymi deficytami. Prowadzone będą: zajęcia logopedyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia społeczno-emocjonalne dla dzieci z dwóch grup przedszkolnych. Dodatkowo dzieci wyjadą na trzy wycieczki.

Wnioskodawcą projektu jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek, które posiada duże doświadczenie w obszarach aplikowania wniosków i ich realizacji pozyskanych ze środków unijnych w zakresie edukacji.

Agnieszka Szalińska

Wersja XML