Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktywność osób starszych

W ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 - 2013 mogą starać się:

Wartość dotacji dla podmiotów ubiegających się o ich przyznanie w ramach otwartego konkursu wyniesie od 20 do 200 tys. zł. Podmioty składające ofertę w ramach Programu będą zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości projektu.
Szczegółowe informacje o terminach składania wniosków konkursowych będą umieszczone na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://dziadkowietoskarb.pl/

 

Wersja XML