Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Kotulinie

Niebawem powstanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla inwestycji pn.: „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Kotulin”. Z początkiem sierpnia gmina podpisała umowę z firmą na wykonanie projektu, który powinien przewidywać pomieszczenia niezbędne do założonej funkcji użytkowej, tj. oddziały przedszkolne, oddział żłobkowy, zaplecze techniczno-sanitarne, pomieszczenia szatni, biurowe oraz pomieszczenie do podgrzewania posiłków. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu na potrzeby przedszkola i żłobka a także budowę przyłączy wody i energii elektrycznej.

Brak opisu obrazka

Wersja XML