Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Toszecki projekt „Wirtu@lny Urząd” wybrany do dofinansowania!

Składany w maju br. projekt pn. „Wirtu@lny Urząd – budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek” ubiegający się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczno-techniczną i został wybrany do dofinansowania.

Na 96 złożonych wniosków tylko 25 znalazło się na liście operacji objętych dofinansowaniem, w tym toszecki projekt uplasował się na wysokiej, bo 14 pozycji.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1.831.997,05 zł, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Wersja XML