Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu skwerku przy ul. Gliwickiej w Toszku i stworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej pn.: ”TOSZKOLAND – Integrujmy pokolenia w grach, zabawach i ćwiczeniach”

Cel projektu: utworzenie miejsca integracji społecznej, rekreacji i atrakcji turystycznej, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom Gminy Toszek oraz osobom zamieszkującymi odwiedzającym tereny LGD „Spichlerz Górnego Śląska” przy okazji zwiedzania zabytków, czy podróżowania ścieżkami rowerowymi, poprzez:

Wartość wnioskowanego projektu: 715.505,51 zł

Kwota i źródło dofinansowania: 80 % kosztów kwalifikowanych projektu (nie więcej niż 500 tys. zł) / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Rezultat postępowania aplikacyjnego:  operację zrealizowano, otrzymano refundację

Wersja XML