Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Toszecki Ogólnodostępny System SMS (TOSS)

W celu ułatwienia mieszkańcom Gminy Toszek dostępu do:
1)    ważnych informacji z Urzędu;
2)    wydarzeń i uroczystości;
3)    komunikacji, informacji o utrudnieniach w ruchu, objazdach i remontach;
4)    ostrzeżeń meteorologicznych, komunikatów ostrzegawczych i alarmowych;
wprowadzono Toszecki Ogólnodostępny System SMS (TOSS) – system teleinformacyjny do wysyłania bezpłatnych wiadomości za pośrednictwem SMS, MMS oraz VMS do zarejestrowanych w systemie użytkowników, tj. mieszkańców, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie bezpłatnych powiadomień o informacjach z zakresu w/w kategorii.

Dodatkowo mieszkańcy mogą otrzymywać bezpłatne wiadomości w odniesieniu do indywidualnych spraw załatwianych w Urzędzie Miejskim w Toszku (przykładowo o możliwości odbioru decyzji, zaświadczenia, dowodu osobistego, przypomnienie o dacie zapłaty podatku itp.).

Rejestracja Użytkownika odbywa się za pośrednictwem strony internetowej toszek.urzadsms.pl.

Drodzy Mieszkańcy! Zachęcamy do korzystania z Toszeckiego Ogólnodostępnego Systemu SMS.

Bądźmy w kontakcie

W razie pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z pracownikami Referatu Organizacyjnego dostępnymi pod numerem tel. (32) 237-80-17 lub 27.

Brak opisu obrazka

PDFulotka.pdf
 

Wersja XML