Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta - aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2013-2020

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2013-2020 zachęcamy zainteresowanych rozwojem Gminy do wypełnienia załączonej ankiety. Państwa udział w badaniu będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego dokumentu strategicznego, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Toszek na najbliższe lata.

Przygotowana ankieta ma charakter anonimowy i można ją wypełnić za pośrednictwem internetu (klikając na link znajdujący się poniżej) lub pobrać, wydrukować i wypełnić osobiście. Formularz ankiety dostępny jest również w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Toszku – pokój nr 26.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do w/w referatu do dnia 14 listopada br. - po upływie tego terminu ankiety nie będą przyjmowane.

http://ebadania.pl/199abf97b3980e6b

 

Wersja XML