Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Doceniono kompleksowe inwestowanie w edukację!

W poniedziałek 15 października, podczas uroczystej gali w Muzeum Śląskim Burmistrz Grzegorz Kupczyk odebrał z rąk przedstawicieli kapituły oceniającej naszą gminę, statuetkę i certyfikat, które potwierdzają, iż Toszek należy do grona najlepszych samorządów w zakresie rozwoju edukacji. Nagroda ta jest uwieńczeniem wytrwałej i systematycznej, a zarazem efektywnej pracy nad pozyskiwaniem środków unijnych przez toszeckie Centrum Usług Wspólnych. Dzięki środkom pozyskanym przez CUW organizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów, a także zorganizowane i wyposażone zostały dodatkowe oddziały przedszkolne. Nagroda jest docenieniem wysiłków dyrektorów i nauczycieli naszych szkół i placówek, którzy każdego dnia podejmują wysiłki na rzecz innowacyjnego i efektywnego nauczania, a także w coraz szerszym zakresie pozyskują środki zewnętrzne (unijne i nie tylko). 


Tytuł „Wzorowa Gmina” w kategorii Lider Edukacji jest także dobrym sygnałem na temat kierunków działań toszeckiego samorządu. Przedsięwzięcia (dokonane, trwające i będące w przygotowaniu) inicjowane konsekwentnie przez Burmistrza Grzegorza Kupczyka na rzecz poprawy efektywności energetycznej szkół i przedszkola, na rzecz rozbudowy szkolnej bazy sportowej, a także na rzecz utworzenia w Toszku żłobka - zostały również dostrzeżone i uhonorowane. Nagroda stanowi motywację do podejmowania kolejnych wyzwań na rzecz stabilnego rozwoju naszej gminy i jej mieszkańców. Nie spoczniemy na laurach! 

 

Wersja XML