Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory samorządowe

Tradycyjne siedziby obwodowych komisji wyborczych nie zmieniły się, za wyjątkiem Kotulina, gdzie głosowanie będzie odbywało się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkie lokale wyborcze, za wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Pniowe, zostały też dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Głosowanie odbywać się będzie w niedzielę 21 października, w godz. 7:00 - 21:00.
Jak głosować? W niedzielnych wyborach każdy głosujący może postawić jeden znaki X (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na każdej karcie: 

1)    przy kandydacie na radnego Rady Miejskiej, 
2)    przy kandydacie do Rady Powiatu Gliwickiego, 
3)    przy kandydacie do Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego 
4)    przy kandydacie na burmistrza Toszka.

Szczegółowe informacje techniczne publikuje Państwowa Komisja Wyborcza.

Niezależnie od sympatii, poglądów i preferencji zachęcamy do wzięcia udziału w niedzielnych wyborach i oddania głosu na swoich kandydatów zgodnie ze swoim sumieniem.

 

Wersja XML