Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o możliwości składania wniosków do Fundacji Lokalnej Grupy Działania "Spichlerz Górnego Śląska"

Brak opisu obrazka

 

Zarząd Województwa Śląskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Fundacji Lokalnej Grupy Działania "Spichlerz Górnego Śląska"

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu:
"Odnowa i rozwój wsi"
"Małe projekty"
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: 12-26 listopada 2012 r. Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji LGD "Spichlerz Górnego Śląska", ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wnioski należy składać osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

pełna treść ogłoszenia

pobierz dokumentację: "Odnowa i rozwój wsi"

pobierz dokumentację: "Małe projekty"

pobierz dokumentację: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

pobierz dokumentację: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Wersja XML