Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powstaje kolejny „Rocznik Toszecki”

Wśród tekstów przygotowywanych do publikacji znajdują się opracowania o dawnych dziejach naszego miasta. Mowa będzie m.in. o rezultatach wykopalisk archeologicznych na Zamku, o księżnej toszeckiej i księżniczce opolskiej Machnie, a także o opiniach na temat podziemi toszeckiego zamku. Gros tekstów poświęconych będzie historii Toszka w wiekach XVIIII, XIX i dziejom najnowszym. Ciekawostką będzie na pewno opracowanie o Toszku w okresie wojen napoleońskich z wątkiem (rzekomego) pobytu Napoleona w Pniowie. Tematyką innych tekstów będą m.in. poważny wypadek motoryzacyjny w Toszku z początku lat 30., Toszek w górnośląskiej prasie przedwojennej, historia przedwojennej szkoły rolniczej w Toszku. Wśród tekstów jubileuszowych pojawią się opisy 25-lecia działalności Gospodarstwa Agroturystycznego Ranczo w Proboszczowicach oraz 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotulinie. Kontynuowany będzie (z numeru ubiegłorocznego) opis dziejów toszeckiej parafii z czasów ks. Ludwiga Zettelmanna. Ciekawostką będzie na pewno tekst o mniej znanych dziejach paczyńskiego kościoła i parafii. Pojawią się też teksty wspomnieniowe o Toszku z przełomu lat 50/60/70 inspirowane czy to doświadczeniami osobistymi jednego z autorów, czy udostępnionym bogatym archiwum fotograficznym - w przypadku drugiego z autorów. W zbiorze znajdzie się także pierwsze pełne opracowanie dziejów koła toszeckich pszczelarzy. Tematem innego z opracowań będą z kolei inspiracje toszeckie w twórczości Josefa von Eichendorffa oraz muzyczne opracowania twórczości znakomitego śląskiego romantyka. Gratką będzie opracowanie o charakterze socjologicznym poświęcone zagadnieniu integracji mieszkańców Toszka, jako gminy miejsko - wiejskiej,  w odniesieniu do wyników podobnych badań.

Wśród autorów (współautorów), którzy zgłosili się i zadeklarowali napisanie tekstów do kolejnego numeru Rocznika Toszeckiego, są: prof. Józef Musielok, prof. Anna Pobóg - Lenartowicz, dr hab. Sabina Olbrich - Szafraniec, dr inż. Michał Matheja, dr Agnieszka Godula, dr Sławomir Kwiecień, dr Agnieszka Szopa, Janusz Godula, Maciej Mazur, Michał Kołodziej, Grzegorz Bąk - Pryc, Werner Pollok, Danuta Wapińska, Rafał Wilczkowski, Monika Grobosz, Katarzyna Szopa - Wycisk, Julia Szczerbińska - Klossek, Beata Grochla, Piotr Kunce. Autorzy to przede wszystkim zainteresowani historią mieszkańcy Toszka i naszej gminy. Są wśród nich również przedstawiciele instytucji (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego) i towarzystw naukowych (Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Naukowe Archeologów Polskich), lokalne stowarzyszenia (DFK, OSP Kotulin). Są to także pasjonaci historii z okolicznych miejscowości, którzy z zaangażowaniem poznają i prezentują mniej znane dzieje naszego miasta i naszej gminy. Recenzentem naukowym kolejnej edycji Rocznika Toszeckiego będzie dr hab. Maciej Fic z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Zgodnie z harmonogramem, książka ukaże się pod koniec marca 2019 r.

 

 

Wersja XML