Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na Dzień Konsultacji, który odbędzie się 1 grudnia 2018r. (sobota) na terenie Biura Powiatowego ARiMR w Pyskowicach.

Serdecznie zapraszam na Dzień Konsultacji, który odbędzie się 1 grudnia 2018 r. (sobota) na terenie Biura Powiatowego ARiMR w Pyskowicach ul.Kopernika 2, w godzinach 9:00 – 14:00 . Konsultacje skierowane są do osób zamierzających założyć Koło Gospodyń Wiejskich, lub już  prowadzących taką działalność , jako KGW lub w stowarzyszeniach o podobnych celach. Tematem konsultacji będą procedury rejestracyjne oraz wymagania, które koło powinno spełnić, aby mogło starać się o środki z budżetu państwa, przeznaczone na cele statutowe (minimalna wysokość płatności to 3 tysiące złotych na 2018r.). Od godziny 11:00 planujemy przeprowadzić  prezentację dotyczącą tego tematu. W razie pytań, proszę o kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem do spraw kół gospodyń wiejskich, Panią Aleksandrą Bialik tel. 32-678-58-83.

Wersja XML