Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe kwoty przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno – rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że od 1 grudnia 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury i renty wynoszą odpowiednio:
-    70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3206 zł 20 gr,
-    130% tego wynagrodzenia, tj. 5954 zł 30 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury i renty ogłosił komunikatem z dnia 13 listopada 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2018 r. (4580 zł 20 gr).

Podstawa prawna:
-    Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia w III kwartale 2018 r. (M.P. z dnia 14 listopada 2018 r. poz. 1100).
-    Komunikat Prezesa ZUS z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kw
artał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z dnia 21 listopada 2018 r. poz. 1152).

PDFKRUS.pdf

Wersja XML