Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII edycja plebiscytu na Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej

Celem jest wyróżnienie mieszkańców naszej gminy, którzy w opinii swoich współobywateli zasługują na szczególne uznanie ze względu na swoje sukcesy, postawę, czy też zasługi dla lokalnej społeczności. W roku 2011 pierwszym laureatem został Śp. Stanisław Dielehner, w roku 2012 wybrany został Józef Musielok, a laureatem w roku 2013 został
Śp. Ks Prałat Marian Piotrowski. Rok 2014 to zaś tryumf Pani Marii Garbal. W roku 2015 Człowiekiem roku został Grzegorz Kupczyk – włodarz naszej gminy a roku 2016 Człowiekiem Roku została Dorota Matheja. Ostatnim laureatem, wybranym w ostatniej VII edycji plebiscytu został Krystian Kiełbasa. Rok 2018 mija bezpowrotnie – czas na wybór kolejnego Człowieka Roku.

Kandydatów zgłaszać może każdy. Na  oryginalnym kuponie zamieszczonym na str. 7 gazety samorządowej “Po troszku o Toszku” wydanie grudniowe. Wystarczy wpisać imię i nazwisko zgłaszanej osoby wraz z krótkim uzasadnieniem.Tak jak w roku ubiegłym wypełnione kupony będzie można składać w 5 punktach:

Na zgłoszenia organizatorzy oczekiwać będą do 19 stycznia. Pięć najpopularniejszych kandydatur przedstawionych zostanie 11-osobowej kapitule, w skład której wejdą dotychczasowi laureaci oraz przedstawiciele organizacji i grup działających na terenie naszej gminy. Członkowie kapituły w tajnym głosowaniu większością głosów rozstrzygną o tym, kto 28 lutego 2018 roku (czyli tradycyjnie już w Tłusty Czwartek) uhonorowany zostanie tytułem Człowieka Roku Ziemi Toszeckiej A.D. 2018.

Wersja XML