Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie zadań polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek

Burmistrz Toszka ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w ramach „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032” . Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2019r. 

Brak opisu obrazka

PDFZarządzenie Nr 0050.63.2019 Burmistrza Toszka z dnia 11 marca 2019 r.

PDFregulamin usuwania azbestu

PDFInformacja o niezaleganiu z opłatami

PDFOgłoszenie o naborze wniosków

PDFocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

ODTocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

PDFwniosek - demontaż, zbieranie,transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

ODTwniosek - demontaż, zbieranie,transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Wersja XML