Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyżury podczas ferii zimowych, wakacji w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Toszek w 2019 roku

Rodzice lub opiekunowie, którzy planują  w tym okresie zostawić swoje dzieci proszeni są o dokonanie zapisów poprzez wypełnienie deklaracji i stosownego oświadczenia. Zgłoszeń dziecka dokonujemy bezpośrednio w dyżurującym przedszkolu za pomocą karty zgłoszenia w terminie do 7 lutego 2019 r. -  w przypadku ferii zimowych. Przyjęcie dziecka będzie realizowane do wyczerpania miejsc w placówce.Terminy zgłoszeń dziecka do placówek dyżurujących w okresie lipiec – sierpień zostaną podane Państwu w kwietniu 2019 r.

PDFzarządzenie Burmistrza w sprawie przerw i dyżurów przedszkola i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018-2019.pdf

ODT1. Deklaracja feryjna do Publicznego Przedszkola w Toszku.odt

DOCX2. Deklaracja feryjna do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku.docx

ODT3. Deklaracja feryjna do Szkoły Podstawowej w Kotulinie.odt

ODT4. Deklaracja feryjna do Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie.odt

PDFoświadczenie do odbioru dziecka.pdf

Wersja XML