Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powstaje gazociąg

W listopadzie 2018 generalny wykonawca robót budowlanych zakończył na terenie gminy rozwiezienie rur oraz prace spawalnicze. Kolejny etap polegający na wykonaniu wykopu i ułożeniu gazociągu rozpoczął się w styczniu 2019 r. i będzie prowadzony przez kolejne 4 miesiące. Dalsza część prac będzie polegała na odtworzeniu początkowego ukształtowania terenu. Zakończenie rekultywacji terenu zajętego na potrzeby realizacji inwestycji planowane jest w czerwcu 2019 r.

Budowa gazociągu Tworóg - Kędzierzyn - Koźle ma na celu modernizację i rozbudowę systemu przesyłowego w rejonie południowo - zachodniej Polski. Wpłynie także na wzrost poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowy gazociąg będzie stanowił istotny element gazowego korytarza Północ - Południe, który połączy terminal LNG w Świnoujściu oraz planowany gazociąg Baltic Pipe z południem Polski i przyszłymi interkonektorami na Słowację i Ukrainę. Obok korzyści płynących z rozwoju infrastruktury gazowej w regionie, ważnym aspektem dla społeczności lokalnej, będzie również corocznie odprowadzany przez Gaz-System podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowlanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie gminy.

Wersja XML