Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne nad projektami uchwał zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy

Konsultacje społeczne  z  mieszkańcami Gminy Toszek oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami nad projektami uchwał zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Toszek.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustalono na dzień 14 lutego 2019 r., a zakończenia na dzień 22 lutego 2019 r. godz. 13:00.

PDFZarządzenie nr 0050.38.2019 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2019 r. sprawie w sprawie przyjęcia przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Toszek

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boguszyce

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotliszowice

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotulin

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Toszecka

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczyna

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczynka

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłowice

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pisarzowice

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płużniczka

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pniów

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Proboszczowice

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarnów

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilkowiczki

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Oracze

DOCXFormularz zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały – dla mieszkańców

DOCXFormularz zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały – dla organizacji pozarządowych, podmiotów

Wersja XML